Trung Thu Long Điền 2006

26/08/2011 11:03

KHỞI HÀNH

THÁNH LỄ

 

VUI CÙNG THIẾU NHI

 

TẠM BIỆT LONG ĐIỀN

 

 

Trở về