CÔNG TÁC THIẾU NHI TRUNG THU 2010

02/09/2010 11:11

Theo truyền thống của Nhóm Micae Phùng trong nhiều năm qua, Năm nay anh chị em trong Nhóm đã quyết định địa điểm sinh hoạt Trung thu với các em Thiếu nhi dân tộc nghèo tại Giáo xứ Lán Tranh Đà lạt. . . . . .

Trở về