ĐỨC THÁNH CHA VÀ ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI TẠI MADRID

22/08/2011 07:14

WYD: Welcoming ceremony

Nghi thức chào mừng Đức Thánh Cha

WYD: Opening Mass - Thánh lễ Khai mạc

WYD: Welcoming celebration at the Puerta de Alcalà

WYD: Way of the Cross at Plaza de Cibeles

Trở về