Bổn mạng Nhóm Tông Đồ Micae - 29.9.2011

Ngày 29 tháng 09 năm 2011 Lễ kính Thánh MICAE Bổn mạng của Nhóm Công tác Tông Đồ Micae. Thánh Lễ Mừng Thánh Bổn mạng đã được củ hành tại Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Tam Hà - Thủ Đức. Cùng hiệp dâng Thánh Lễ có Cha GB Nguyễn Văn Thêm nguyên Bề Trên Tỉnh chủ tế cùng đông đảo anh chị em thuộc Nhóm Micae tham dự.

XIN CHÚC MỪNG MỌI NGƯỜI NHẬN THÁNH MICAE LÀM QUAN THẦY.